Balta Feldioara

Balta Feldioara

Average Reviews

Descriere

Balta Feldioara se afla la aproximativ 20km de Arad in directia de mers spre Zimandcuz, pe raza localitatii Zimandu Nou.

Regulamentul pe balta nr.1

1. Pescuitul pe baltă este permis doar cu bilet de pescuit valabil pe ziua respectivă.

2. O persoană poate achiziționa într-o zi doar 1(unu) bilet.

3. NU garantăm nici unui pescar că va prinde pește sau că va avea prezentare (trăsătură).

4. Pescuitul este permis cu 3(trei) bețe, pe fiecare băț maxim 3(trei) cârlige.

5. Este interzis a pescui cu linie sau înaintaș din fir textil. Se poate folosi doar forfac din fir textil de maxim de 0,14mm grosime.

6. După ce au fost introduşi în juvelnic numărul de peşti nobili corespunzător fiecărui bilet(2buc. pentru biletul de 100lei, respectiv 1buc.pentru biletul de 50lei), se poate continua pescuitul doar, pescuind în continuare sportiv, neavând voie să fie introdus alt peşte nobil în juvelnic.

Este interzisă schimbarea peștilor introduși în juvelnic!!!

7. Peștele capturat mai mare 4(patru)kg va fi eliberat obligatoriu dar, nu înainte de a anunța reprezentantul bălții( la primul pește capturat) pentru cântărire și acordarea bonusului corespunzător mărimii capturii.

8. Obligatoriu după capturarea peștelui, acesta se va pune cu minciocul în vănițele din dreptul standului fiecărui pescar, unde se va dezgăța peștele, iar apoi se va introduce în juvelnic sau se va elibera, după caz, abia apoi pescarul își va continua pescuitul.

Eliberarea peștelui se va face obligatoriu cu minciocul, nu din mână!!!

Crapii goss (gălbiorii) NU se pot reține îndiferent de greutate!!!

9. Pescarii trebuie să aibe grijă de peștii care se eliberează, pentru a nu fi răniți. În cazul în care peștele este rănit, acesta nu poate fi eliberat și se va anunța administratorul bălții.

Nu este permis să se dea peștele prins de la un pescar la altul!!!

10. Fiecare pescar trebuie să aibe obligatoriu julvelnicul personal în dreptul standului său.

11. Este interzis pescuitul la greblă sau alte metode care ar putea rănii peștii din baltă.

12. Este strict interzis intrarea în apă atât a oamenilor cât și al animalelor – pericol de înec!!!

13. Parcarea vehiculelor se va face în locul special amenajat în acest scop și indicat de personalul bălții. Este intezisă parcarea în alte locuri decât în parcarea bălţii. În únele situații speciale se poate parca și în alte locuri doar cu aprobarea administratorilor bălții.

14. Ocuparea locurilor de pescuit se face în ordinea sosirii la baltă şi doar, după achiziţionarea unui bilet de pescuit valabil pe ziua respectivă.

15. La controlul efectuat de administratorul bălții(sau persoana împuternicită de acesta), pescarii sunt obligați să prezinte biletul de pescuit achiziționat şi capturile dacă se solicită.

16. La achiziţionarea unui bilet de pescuit cu reținere( de 50 sau 100 de lei), pe lângă acesta, pescarii vor primi(cei care doresc) și un tichet de pescuit nominal corespunzător valorii biletului cu reținere. Tichetele de pescuit vor fi diferențiate în funcție de biletul achiziționat.

17. Pescarii care au primit tichet de pescuit, sunt rugați să aibe asupra lor de fiecare dată când vin la pescuit, tichetul de pescuit, pentru a fi ștampilat (în baza biletului de pescuit achiziționat), în caz contrar nu se va pune ștampila pe ziua respectivă.

Într-o zi de pescuit se pot acorda max. 2 ștampile(una pentru achiziția biletului de 50lei sau 100lei și a doua, pentru captura între 4-10kg, din ziua respectivă).

18. La 10(zece) ștampile pe tichetul de pescuit de zi, posesorul acelui tichet îl va preda personalului bălţii și va beneficia în schimb de o zi de pescuit gratuit conform valorii tichetului(de 50 sau 100 lei).

19. Prin achiziționarea unui bilet de pescuit, pescarul confirmă că a luat la cunoștință și este de acord cu regulamentul de ordine interioară al bălții și cu condițiile de pescuit stabilite de administratorul bălții.

20. Folosirea navomodelelor(bărcuţelor) pentru nădit sunt permise dar, fără a deranja ceilalţi pescari.

21. Este interzisă prezenţa pe baltă a persoanelor în stare vizibilă de ebrietate şi a persoanelor recalcitrante(scandalagii).

22. Pescarii sunt rugați să păstreze curățenia și liniștea pe baltă pentru a nu deranja ceilalți colegi aflați pe baltă. Gunoaiele se vor pune în coșurile special destinate, aflate pe marginea bălții.

23. Administratorul bălţii sau persoana împuternicită de acesta îşi rezevă dreptul de a controla bagajele aduse de pe baltă, în cazul suspiciunilor de furt de peşte sau de alte obiecte de pe baltă.

24. La plecare pescarii au obligaţia să prezinte peştele capturat pentru a se putea ţine un control asupra cantităţii de peşte din baltă.

25. Este interzis să se facă foc direct pe pământ sau pe iarbă.

26. Copiii sub 14 ani nu au voie în apropierea apei doar, dacă sunt însoţiţi de un adult care să îi supravegheze permanent.

27. Pescarii vor avea toate bețele de pescuit și obiectele personale în interiorul standului de pescuit ocupat. Nu este permisă ocuparea mai multor standuri de către un pescar.

28. Nerespectarea regulamentului de ordine interioară atrage anularea biletului achiziționat și obligativitatea de părăsire a bălții, fără a primi contravaloarea biletului achiziționat iar, în caz de furt sau de agresivitate(tulburarea linişti pe baltă) vor fi sesizate organele legii şi persoanele respective vor avea interdicție să mai intre pe balta Feldioara.

Condițiile de pescuit pe balta nr.1

Biletul de 100lei

– Cu acest bilet se pot reține 2(două) bucăți pește nobil(crap, amur, șalău, somn, somn african, știucă) până în 4kg/buc + 5kg albitură(caras, somn pitic, platică etc).

– Pentru biletul de 100lei achiziţionat, pescarul beneficiază de o stampilă pe tichetul de pescuit de 100lei.

– La 10(zece) ștampile(confirmate pe tichetul de pescuit) pescarul beneficiază de o zi de pescuit gratuit de 100lei.

– La capturarea unui pește mai mare de 10kg, pescarului i se face o poză cu marea captură și i se acordă un bilet gratuit în valoare de 100 lei, iar peștele va fi eliberat obligatoriu în baltă.

– Peştele(până în 4kg) introdus în juvelnic nu se poate schimba!!!

– La capturarea unui pește între 4-10kg, acesta se eliberează după ce a fost anunţat administratorul bălţii, în schimb pescarul beneficiază de o stampilă pe tichetul de pescuit de 100lei. Oferta este valabilă doar pentru un singur exemplar între 4 – 10kg pe ziua respectivă.

Biletul de 50lei

– Cu acest bilet se poate 1(un) singur pește nobil(crap, amur, șalău, somn, somn african, știucă) până în 4kg + 3kg albitură(caras,somn pitic, platică etc).

– Pentru biletul de 50lei achiziţionat, pescarul beneficiază de o stampilă pe tichetul de pescuit de 50lei.

– La 10(zece) ștampile(confirmate pe tichetul de pescuit) pescarul beneficiază de o zi de pescuit gratuit de 50lei.

– La capturarea unui pește mai mare de 10kg, pescarului i se face o poză cu marea captură și i se acordă un bilet gratuit de 50 de lei iar, peștele va fi eliberat obligatoriu în baltă.

– Peştele(până în 4kg) introdus în juvelnic nu se poate schimba!!!

– La capturarea unui pește între 4-10kg, acesta se eliberează după ce a fost anunţat administratorul bălţii, în schimb pescarul beneficiază de o stampilă pe tichetul de pescuit de 50lei. Oferta este valabilă doar pentru un singur exemplar între 4 – 10kg pe ziua respectivă

Biletul de pescuit sportiv – 30lei

– Cu biletul de pescuit sportiv se poate reține 2(două ) kg de albitură(caras,somn pitic,platică etc).

– Peștele nobil prins se eliberează obligatoriu.

– La capturarea unui pește mai mare de 10kg, pescarului i se face o poză cu marea captură și i se acordă un bilet gratuit de 30 de lei, iar peștele va fi eliberat obligatoriu în baltă.

Regulamentul pe balta nr.2

1. Pe balta de pescuit nr.2 de la Feldioara se poate pescui doar sportiv(tot ce se prinde se eliberează).

2. Pescuitul pe baltă este permis doar, achiziționând un bilet de pescuit sportiv, valabil pe ziua respectivă. Prețul unui bilet este de 30 lei.

3. NU garantăm nici unui pescar că va prinde pește sau că va avea prezentare (trăsătură).

4. Pescuitul este permis cu 3(trei) bețe, pe fiecare băț cu 1(un) singur cârlig.

5. Este interzisă reținerea peștilor capturați și introducerea juvelnicului în apă fără acordul administratorului bălții.

6. Este interzis a pescui cu linie sau înaintaș din fir textil. Se poate folosi doar forfac din fir textil de maxim de 0,14mm grosime.

7. Pescarii trebuie să aibe grijă de peștii care se eliberează, pentru a nu fi răniți. În cazul în care peștele este rănit, acesta nu poate fi eliberat și se va anunța administratorul bălții.

8. Imediat după capturarea peștelui, aceșta va fi eliberat de pescar, fără a fi ținut pe mal. Doar după ce peștele a fost eliberat, pescarul își va continua pescuitul.

9. Eliberarea peștelui se va face obligatoriu cu minciocul, nu din mână!!!

10. Obligatoriu, fiecare pescar trebuie să folosească salteaua de primire sau vănițele și sprayul antiseptic la capturarea peștilor.

11. Este interzis pescuitul la greblă sau alte metode care ar putea rănii peștii din baltă.

12. Este strict interzis intrarea în apă atât a oamenilor cât și al animalelor – pericol de înec!!!

13. Parcarea vehiculelor se va face în parcarea bălţii amenajată în acest scop. Cu aprobarea administratorului, vehiculele pot fi parcate și pe platoul din spatele bălții nr.2.

14. Ocuparea locurilor de pescuit se face în ordinea sosirii la baltă şi doar, după achiziţionarea unui bilet de pescuit valabil pe ziua respectivă.

15. La controlul efectuat de administratorul bălții(sau persoana împuternicită de acesta), pescarii sunt obligați să prezinte biletul de pescuit achiziționat.

16. Prin achiziționarea biletului de pescuit, pescarul confirmă că a luat la cunoștință și este de acord cu regulamentul de ordine interioară al bălții nr.2.

17. Folosirea navomodelelor(bărcuţelor) pentru nădit este permise dar, fără a deranja ceilalţi pescari,

18. Este interzisă prezenţa pe baltă a persoanelor în stare vizibilă de ebrietate şi a persoanelor recalcitrante(scandalagii).

19. Pescarii sunt rugați să păstreze curățenia și liniștea pe baltă pentru a nu deranja ceilalți colegi aflați pe baltă. Gunoaiele se vor pune în coșurile special destinate, aflate pe marginea bălții.

20. Administratorul bălţii sau persoana împuternicită de acesta îşi rezevă dreptul de a controla bagajele aduse de pe baltă.

21. Este interzis să se facă foc direct pe pământ sau pe iarbă.

22. Copiii sub 14 ani nu au voie în apropierea apei doar, dacă sunt însoţiţi de un adult care să îi supravegheze permanent.

23. Pescarii vor avea bețele de pescuit și obiectele personale în interiorul standului de pescuit ocupat. Nu este permisă ocuparea mai multor standuri de către un pescar.

24. Orice probleme ivite pe timpul pescuitului și care nu se pot rezolva amiabil între pescari se vor aduce la cunoștință administratorului bălții care va soluționa obiectiv, conform regulamentului, aceste neînțelegeri.

25. Nerespectarea regulamentului de ordine interioară atrage anularea biletului achiziționat și obligativitatea de părăsire a bălții, fără a primi contravaloarea biletului achiziționat iar, în caz de furt sau de agresivitate(tulburarea linişti pe baltă) vor fi sesizate organele legii şi persoanele respective vor avea interdicție să mai intre pe balta Feldioara.

Vă dorim o relaxare plăcută şi ,,fir întins”!

Fotografii

Astăzi Deschide acum UTC+3

07:00 - 19:00
 • Luni
  07:00 - 19:00
 • Marţi
  07:00 - 19:00
 • Miercuri
  07:00 - 19:00
 • Joi
  07:00 - 19:00
 • Vineri
  07:00 - 19:00
 • Sâmbătă
  07:00 - 19:00
 • Duminică
  07:00 - 19:00

Harta

Revendicați înregistrarea

Aceasta este afacerea ta?

Revendicarea înregistrărilor este cea mai bună modalitate de a vă gestiona și de a vă proteja afacerea.