Balta Cocorenilor

Balta Cocorenilor

Average Reviews

Descriere

Pescuit la staționar Balta cocorenilor

Pescuit 12 ore catch and release

Partida de 12 ore este valabilă în intervalul orar 6:00 – 18:00 pe Balta Cocorenilor. În urma achitării tarifului pentru această partidă, pescarul poate reține 3 kg de caras / roșioară (exemplare care să nu depășească 1 kg). Este interzisă reținerea exemplarelor de crap, cteno sau lin. Acestea vor fi eliberate imediat după capturare, nu vor fi ținute în juvelnic.

Taxa – 50 lei
Pescuit 12 ore cu retinere

Partida de 12 ore este valabilă în intervalul orar 6:00 – 18:00. În urma achitării tarifului pentru această partidă, pescarul poate reține o cantitate maximă de 3 kg de știucă sau somn (exemplare cu greutăți între 1 – 3 kg) și 2 kg de caras / roșioară (exemplare care să nu depășească 1 kg). Este interzisă reținerea exemplarelor de lin.

Taxa – 100 lei
Pescuit 24 de ore

Partida de 24 ore este valabilă în intervalul orar 18:00 – 18:00 a doua zi. In urma achitării tarifului pentru aceasta partida, pescarul poate retine o cantitate maximă de 5 kg de știucă sau somn (exemplare cu greutăți între 1 – 3 kg) și 2 kg de caras / roșioară (exemplare care să nu depășească 1 kg). Este interzisa retinerea exemplarelor de lin.

Taxa – 150 lei
Pescuit plantat

Plantatul cu navomodelul este o taxă suplimentară ce se va achita o dată cu achitarea partidei de pescuit de către pescarul care dorește o nădire suplimentară în acest fel. Taxa de plantat are aceeași valoare indiferent de tipul de partidă de pescuit pe care pescarul o achită (12/24 ore).
Este interzisă nădirea cu navomodelul de către alți pescari, dacă aceștia NU au achitat „taxa de plantat”

20 lei – taxa de plantat
Scule suplimentare

Pescuitul pe Balta Cocorenilor este permis cu maxim 4 lansete / undițe. Pescarul care dorește să pescuiască cu mai mult decât numărul de lansete / undițe prevăzute în regulament, va achita o taxă pentru fiecare lansetă / undiță suplimentară.

25 lei – taxa pentru lansetă / undiță suplimentară
Pește suplimentar

Cantitatea de pește din speciile amur / cteno, sau somn romanesc, ce se dorește a fi reținută suplimentar față de cantitatea admisă, conform taxei achitate, se va plăti separat cu prețul de 25 lei/kg. Peștele rănit sau mort din vina pescarului, care trebuia eliberat, se plătește cu o suprataxă de 50 lei/kg.

25 lei – taxa pentru kilogramul de pește suplimentar.
Agrement

Persoanele în plus care însoțesc pescarul (altele decât copilul sub 7 ani) vor achita o taxă de agrement.

20 lei – taxa de agrement / persoană
Grătar

Persoanele care vor dori închirierea unui grătar vor achita o taxă de 20 lei pentru fiecare partidă de pescuit achitată.

20 lei – taxa pentru închirierea unui grătar.
Minciog și saltea de primire

20 lei – taxa pentru închiriere minciog și saltea de primire
Administrația Băltii Cocorenilor își rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor și abonamentelor pentru pescuitul sportiv.

Pescuit la răpitor

Pescuitul la răpitor se va desfășura în următoarele condiții:

Pescuitul la răpitor poate fi efectuat atât de pe mal, cât și din barcă, exclusiv în timpul sezonului rece, pana la începerea sezonului de pescuit la staționar. Prin excepție, administrația băltii poate organiza partide de pescuit la răpitor în orice perioada a anului.
Intrarea pe apă și ieșirea de pe apă se fac doar prin locul special amenajat, aflat în zona administrației lacului. Este interzisă ieșirea la mal în alte zone ale lacului.
Toți ocupanții bărcii sunt obligați să poarte vesta de salvare pe toată durata partidei de pescuit, întreaga răspundere aparținând acestora. Este interzis accesul pe lac al minorilor sub 18 ani neînsoțiți în barcă de o persoană adultă.
In cazul în care pe apă se află mai multe bărci simultan, se va păstra o distanță de minim 25 de metri față de ambarcațiunea pescarului aflat în staționare.
Se pot folosi doar motoare electrice, motoarele termice fiind strict interzise.
Pescuitul se face exclusiv cu momeli artificiale la spinning / casting, fiind interzisă folosirea momelilor naturale !
Pescuitul este permis numai cu echipament de spinning sau baitcasting specializat. Este interzisă folosirea jigurilor echipate cu cârlige mai mari de numărul 2/0, folosirea nălucilor echipate cu mai mult de doua ancore, precum și a ancorelor suplimentare montate pe linie, echiparea nălucilor cu ancore mai mari de numărul 2, pescuitul la japcă (coasă) sau folosirea mai multor năluci în tandem (țaparină, alabama etc).
Fiecare pescar trebuie sa fie dotat cu minciog ecologic, pensă și depărtător;
Toți peștii vor fi eliberați în cel mai scurt timp. Este permisă fotografierea capturilor,dar trebuie făcută rapid pentru a nu pune în pericol integritatea peștilor.
Este strict interzisă aruncarea în apă a oricărui tip de gunoaie. Este strict interzisa orice intervenție asupra mediului (tăierea stufului sau a crengilor etc).
TAXE:

50 lei- taxă partidă de pescuit sportiv „catch and release” pentru 12 ore; Nu se reține nici un peste;
100 lei- taxă partidă de pescuit sportiv pentru 12 ore, în care se poate reține un exemplar de știucă sau somn de până în 3 kg;
50 lei/pescar- taxă închiriere barcă pentru 12 ore. O barcă poate găzdui maxim doi pescari.
10 lei- taxă închiriere vesta de salvare.

ATENTIE! Minciogul și salteaua de primire sunt obligatorii! Dacă nu le aveți, le puteți închiria de la noi.

 1. Prezentul regulament trebuie citit în totalitate și reprezintă acordul dumneavoastră că ați luat la cunoștință și vă conformați Regulamentului Baltii Cocorenilor.
 2. Durata unei partide de pescuit este de 12 ore. Interval orar : 06:00 – 18:00. Pescuitul pe timp de noapte este acceptat numai pentru grupuri de minim 10 persoane, cu recomandare și cu o discuție telefonica prealabilă cu administratorul băltii.
 3. Accesul pe balta se face cu autoturismele personale, pana în apropierea standului de pescuit. După descărcarea echipamentului, mașinile vor fi parcate în locul / locurile special amenajate unde vor staționa pe toată durata partidei de pescuit. Conducătorii auto își asuma întreaga responsabilitate pentru autovehiculele și bunurile din autovehicule introduse în incinta.
 4. Pescuitul la staționar se face doar de pe mal din standurile special amenajate și de pe pontoane. Capacitatea unui ponton este de maxim doi pescari. Pe parcursul partidei de pescuit standurile nu pot fi schimbate. Pescuitul la răpitor se poate face și din barca, în cadru organizat.
 5. Pescarul poate fi însoțit de un copil cu vârsta de pana la 7 ani, care nu va plăti taxa de agrement. Pentru ceilalți însoțitori se va plăti o taxa de agrement. Pescarul nu poate avea mai mult de doi însoțitori adulți cu plată. Însoțitorii pescarului nu au voie să participe la activitatea de pescuit. Pescarul poate primi vizitatori doar anunțând în prealabil reprezentantul societății. In cazul partidei de pescuit pe timp de noapte, primirea vizitatorilor este strict interzisa.
 6. Se va pescui exclusiv cu monturi cu un singur cârlig și plumb pierdut (montura care sa permită eliberarea plumbului în caz de rupere a firului principal). Este strict interzis pescuitul la “bomba”, “arici”, „parașută” etc. Se poate pescui cu maxim 4 lansete sau undite. De asemenea este interzis pescuitul cu momeala vie (peștișor). Nu se va lansa pe diagonala, în cazul în care sunt afectate standurile vecine. Plantatul cu navomodelul este permis doar după achitarea taxei de plantat.
 7. Pescarii trebuie sa fie dotați cu juvelnic propriu, minciog, saltea de primire (ultimele doua putând fi închiriate în cazul în care pescarul nu le deține) și spray dezinfectant. Este interzisa păstrarea peștelui la comun de către mai multi pescari, precum și cedarea peștelui către alți pescari. Pescarului i se poate solicita cântărirea peștelui în orice moment din timpul partidei de pescuit.
 8. Capturile accidentale de somn, știucă, cteno sau crap care nu se încadrează intre 1-3 kg/buc se vor elibera imediat în apă în stare vie și fără a fi rănite. Orice captura se eliberează în maxim 2 minute de la capturare. Este strict interzisă retinerea exemplarelor de lin.
  În cazul în care pescarul este surprins că sustrage pește, sau îl rănește intenționat, acesta va achita contravaloarea peștelui la prețul de 100 lei/kg.
 9. Orice captură mai mare de 5 kg va fi anunțată reprezentantului băltii. Neanuntarea va fi considerata o încălcare a prezentului regulament și va atrage după sine sancționarea pescarului.
 10. Utilizarea grătarului este permisă numai în locurile special amenajate sau în grătare personale cu picioare, la o înălțime de minim 50cm de sol (în cazul în care pescarul nu deține unul, acesta poate fi închiriat). Este interzis focul direct pe sol.
 11. Scăldatul este strict interzis! Pescuitul se practică doar de pe mal sau de pe ponton. Este interzisă intrarea în apă sub orice motiv. Accesul copiilor cu vârsta de pana la 14 ani se va face doar cu însoțitor, iar pe standul de pescuit vor purta obligatoriu vesta de salvare (acestea putând fi închiriate în cazul în care pescarul nu le deține).
 12. Atenție la stâlpii și conductorii de electricitate! Pericol de electrocutare. Dacă o furtuna se declanșează în timpul partidei de pescuit, aceasta se va întrerupe imediat, iar lansetele / unditele vor fi așezate pe pământ, urmând ca pescarul / pescarii să se adăpostească. Este interzis accesul și intervențiile de orice fel la instalațiile electrice (prize, întrerupătoare, etc) din incintă.
 13. Înainte de a părăsi incinta, pescarul trebuie să înapoieze bunurile închiriate și să anunțe personalul complexului pentru a putea cântări pestele din juvelnic. Este interzisă aducerea autoturismului la stand și încărcarea bagajelor fără a anunța în prealabil personalul bălții. In orice situație, pescarul va fi de acord să fie verificat atât în bagaje cât și în autoturismul personal.
 14. Pescarii au obligația ca atât în timpul partidei de pescuit cât mai ales după încheierea acesteia, sa păstreze și să lase locul curat, fără chiștoace de țigări, coji de semințe, resturi menajere sau alte obiecte. Toate deșeurile trebuie adunate și depozitate în containerele / coșurile de gunoi puse la dispoziție pe baltă.
 15. Este interzisa ascultarea muzicii. Se va păstra un comportament civilizat. Administratorul își rezervă dreptul de a selecta clienții.
 16. Este obligatoriu ca în tot timpul cât vă aflați pe această proprietate să respectați regulile sociale și normele de conduită morală și este strict interzis ca prin acțiunile dumneavoastră să  puneți în pericol viața sau integritatea corporală atât a dumneavoastră cât și a celor din jurul dumneavoastră.
 17. Regulamentul se substituie unui act normativ de protecție a muncii. Pescarii și însoțitorii acestora își asumă întreaga răspundere în cazul în care, pe durata șederii, sunt implicați într-un accident/incident de orice natura. Administrația este exonerată de orice răspundere civila, administrativa și materiala pentru orice forma de accidente, incident, urmări generate de consumul de alcool, neglijenta sau neatenția pescarilor și însoțitorilor acestora.
 18. Persoana care va fi găsită ca încalcă regulamentul complexului, va fi evacuata imediat din complex, fără a i se restitui taxa achitata și i se va elibera în apa pestele prins pana în acel moment.
 19. Orice furt sau tentativă de furt va fi raportată organelor de urmărire penală. Cel care va fi prins ca sustrage (ascunde) peste sau bunuri care nu ii aparțin, se va face vinovat de furt, fapta penala pedepsită conform art.228 Codul Penal, administrația societății urmând sa sesizeze în cel mai scurt timp organele de urmărire penală. De asemenea, acesta va fi obligat să achite contravaloarea peștelui la prețul de 100 lei/kg.
 20. Balta Cocorenilor este dotata cu camere de supraveghere, imaginile fiind arhivate și putând fi accesate ulterior. Toate standurile / pontoanele de pescuit sunt supravegheate
  video! Încălcarea oricărei norme prevazute în prezentul regulament conferă dreptul administrației băltii de a nu mai permite accesul autorului.
 21. Vă rugăm sa solicitați și să păstrați bonul fiscal conform reglementarilor în vigoare, până la părăsirea proprietății. Bonul nu este transmisibil.

Program pescuit

Deschis 24/7

Harta

Revendicați înregistrarea

Aceasta este afacerea ta?

Revendicarea înregistrărilor este cea mai bună modalitate de a vă gestiona și de a vă proteja afacerea.